martes, 13 de enero de 2015

Primer text traduït a l'Einpils

El primer text traduït a l'Einpils va ser el capítol XI del Gènesi, el qual fa referència a la coneguda Torre de Babel. Aquí deixam la traducció:

"Beacs iax räups rüeps bi caüts caüts sar bip rüäcs rüäcs. Caüts caüts träa ars aiärs, sem saäms ans iaps aif Xina bi taäls beans.

Aets, ceinx ceinx rims aits ceinx ceinx. Caüts caüts päef bün bi lia jüā jüā. Ceinx ceinx xeîts saärs jüā aif  äē 'süeps bi bes dîp sats lüls.

Ceinx ceinx reüm aets:
Bipx bipx feüm iäp bi miäm bips ceinx täeps aü eag;  bipx bipx ti beacs caüts caüts ar ceinx at beacs iax.

Eüts träa säep aü ü iäp bi mäc feüm caüts caüts, bi räins: “beacs cäps cauts caüts bi rals cäps rits büf tip süa siets ceinx ceinx µ naps xaä µ süa siets µ tip aäf. Traü. Tüls säep täeps µ siers rots cienx cienx µ sem beacs baī.

Eüls ble cienx cienx ars sül beacs iâls, bi süat iäp mä. Babel tip iäp riâ, ar beans Eüls täeps µ siers ans rits beacs iax, bin ä seä Eüls ble caüts caüts beacs iax. "

No hay comentarios:

Publicar un comentario